Dostawa

Wybranie metody dostawy:

Wyboru metody dostawy dokonuje się w zakładce „Koszyk”. Sklep umożliwia wybór pomiędzy kilkoma sposobami dostawy, zaś aktualna lista tych sposób udostępniana jest zawsze przed złożeniem zamówienia. Niektóre metody dostawy mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami. Kwota wynikająca z wybranej formy przesyłki powiększać będzie wartość zamówienia. Sklep podaje w zakładce „Koszyk” łączną kwotę zamówienia, tj. kwotę uwzględniającą koszt dostawy. 


Realizacja zamówienia:

Zamówienia w Sklepie realizowane w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00. Realizacja Zamówienia następuje w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia potwierdzenia zamówienia (przyjęcia oferty), po zaksięgowaniu wpłaty od zamawiającego, chyba że wybrano płatność za pobraniem. Wówczas realizacja następuje bez tego zaksięgowania.  
Realizacja zamówienia oznacza przygotowanie do wysyłki oraz wysyłkę. Do tego czasu należy doliczyć czas niezbędny przewoźnikowi do dokonania dostawy. 
W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie przez Sklep, zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem przyczyn opóźnienia oraz wskazaniem propozycji nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż trzydzieści (30) dni od dnia potwierdzenia zamówienia (przyjęcia oferty). W przypadku opóźnienia zamawiający może zrezygnować z zamówienia. W takim przypadku zasady zwrotu płatności są tożsame jak przy odstąpieniu od umowy. 
Zamówienia realizowane są od chwili zawarcia umowy. Realizacja możliwa jest na terytorium Unii Europejskiej. 
Sklep, za pośrednictwem formularzy